logon

N I E U W S

Klik op een foto om te vergroten en eventueel een diareeks te starten.

Facebook-groep Orthodox Nederland

Fotoreportages uit orthodox Nederland (en soms ook buitenland zijn beschikbaar op de openbare Facebook-groep Orthodox Nederland. Zeer regelmatig worden nieuwe foto's geplaatst (u kunt natuurlijk ook lid worden van die groep, velen gingen u al voor!).

Bron: Facebook-groep Orthodox Nederland - 26.04.2017Nieuw op Facebook

Op zondag 7 mei geeft vader Andrew Louth om 13.30 uur in Amsterdam een lezing met de titel "The Rediscovery of the Icon". Hij zal spreken in de Russisch-orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas van Myra.

Bron: ACOT - 24.04.2017Serie Heiligenlevens online voltooid

De online heruitgave van de serie Heiligenlevens (oorspronkelijk uitgegeven als "Het Heiligenjaar" van vader Adriaan) is voltooid. Alle teksten zijn in de afgelopen op de website van het klooster in Asten gepubliceerd (overigens ook via knoppen op onze eigen website bereikbaar.
Daarnaast zijn de Schriftlezingen van de dag en vele liturgische teksten als pdf-bestanden beschikbaar. Niet alleen het volledige Triodion en een groot deel van het Mineon, maar ook vele kleinere diensten. Aan het Horologion, Pentekostarion en andere boeken wordt nog gewerkt.

Bron: Klooster in de Peel - 18.04.2017


Documentaire Athos

Op Paaszondag heeft de Frans-Duitse zender Arte een recente documentaire over de monniken op de Heilige Berg uitgezonden. De aandacht is vooral gericht op de kleine kloosters en gemeenschappen (kellia) en het leven van deze "kellioten". Twee delen met een totale duur van 90 minuten, Duits gesproken (ondanks de Franse titel!).
Elders op YouTube is dezelfde documentaire te zien met Engelse ondertiteling.

Bron: Arte - 18.04.2017
 


Aartspriester Grigorij Krasnotsvetov overleden

Op donderdag 2 maart vond in Rotterdam onder grote belangstelling de begrafenisdienst plaats voor de pas overleden aartspriester Grigorij Krasnotsvetov, rector van de kerk van de Heilige en rechtgelovige grootvorst Alexander Nevski. De vrijwel voltallige geestelijkheid van het Nederlandse bisdom van aartsbisschop Simon (Moskous Patriarchaat) was aanwezig alsook geestelijken uit andere bisdommen en uit BelgiŽ. Het kerkje aan de Schiedamsesingel was afgeladen vol, de mensen stonden tot ver op de stoep. Velen waren gekomen om vader Grigorij de laatste eer te bewijzen en te treuren om zijn al te vroege levenseinde. Op maandag 5 maart is in de kathedraal van de Moeder Gods van Kazan in St-Petersburg een panichida gehouden , waarna vader Grigorij begraven is op de Nikolskije begraafplaats van het Alexander Nevski klooster aldaar.
Zie ook de fotoreportage op Google Foto's, het korte filmpje van de uitvaartdienst op YouTube en een in memoriam (met dank aan v. Hildo Bos).
Eeuwige gedachtenis!

Bron: Russisch-orthodoxe kerk Rotterdam - 4.03.2017


Wonen bij het klooster in Asten?

Het huis van Dorothea Smolders aangegeven aan de Vlosbergweg wordt binnenort verkocht. Het perceel ligt niet alleen vlak bij het klooster, het wordt soms ook door de zusters gebruikt. Wat zou het fijn zijn als orthodoxe mensen de nieuwe eigenaar van de Vlosbergweg (14) zouden worden en alles in dezelfde geest voortgezet kan worden. Lees het volledige bericht op de website van het klooster.

Bron: Klooster Geboorte van de Moeder Gods (Asten) - 16.02.2017


Nieuwe publicaties: Orthodoxe cahiers

Deze teksten zijn vertalingen van van lezingen hadden voor "Radio-dialogue-oecumenique" in Marseille. Met de zegen van metropoliet Athenagoras worden zij uitgegeven ten behoeve van de Nederlandstalige orthodoxen in BelgiŽ en Nederland, en van degene die de eenheid der Kerken behartigen en zich daarom willen verdiepen in de bronnen van onze christelijke traditie.
In bijgaande flyer vindt u een overzicht van de verschenen titels. Meer lezen >

Bron: Orthodox aartsbisdom van BelgiŽ - 2.02.2017


Nieuws van het ACOT

Update   Het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (het eerdere predikaat "Eastern' is er kennelijk ongemerkt afgevallen, red.) geeft niet zonder trots bekend dat vader dr. John Behr is benoemd op de nieuwe Kallistos Ware leerstoel. Dr. John Behr is deken van St Vladimir's Orthodox Theological Seminary en geniet wijd en zijd bekendheid als professor in de orthodoxe patristiek. De benoeming van vader John Behr op deze VU-leerstoel betekent dat hij vanaf januari 2017 regelmatig in Amsterdam zal zijn om lezingen te geven en dat hij bij het ontwikkelen van het onderwijs in de orthodoxe theologie betrokken zal worden. Op 13 januari houdt hij zijn inaugurele lezing. Meer informatie op de website van het ACOT.

Bron: ACOT/vader Michael Bakker - 08.01.2017


Nieuwe boeken

Onlangs zijn bij uitgeverij Maranatha House - deels in samenwerking met uitgeverij Orthodox Logos - een aantal Nederlndstalige boeken verschenen van archimandriet Zacharias (Zacharou) van het Orthodox Klooster te Tolleshunt Knights, Essex (Engeland)
Zijn eerste boek, "Christus, onze Weg en ons Leven", is gebaseerd op zijn doctoraat - ook toegankelijk gemaakt voor niet-academisch geschoolden - waarin hij inzicht geeft in de theologie en het onderricht van zijn geestelijke vader, archimandriet Sophrony. De overige boeken bieden een nadere uitwerking en toepassing van de diverse thema's, gebaseerd op de vele voordrachten waartoe de auteur in de daaropvolgende jaren werd uitgenodigd. Meer lezen >

Volledige informatie over alle boeken, inclusief leesproeven en bestelwijze op de boekpagina van de uitgeverij. Zie ook het overzicht van de boeken in pdf-formaat.

Bron: presbetera Anke Arnold-Lyklema - 21.12.2016


Cursus over orthodoxe kerk in Nijmegen

Eťn van de christelijke kerken in Nederland is de Orthodoxe kerk. De meeste gelovigen zijn immigranten uit traditioneel orthodoxe landen als RoemeniŽ, Rusland, Griekenland, ServiŽ en het Midden-Oosten. Maar ook Nederlanders vinden er hun weg in het geloof. Op tv of als toerist zien we de buitenkant: mooie kerkjes, gouden koepels, zang en monniken met baarden. Maar wat is de binnenkant? Nijmegen heeft al 23 jaar een Servisch-orthodoxe parochie, gewijd aan de heilige Sava, de eerste orthodoxe bisschop van ServiŽ en gehuisvest in de Nijmeegse Byzantijnse kapel.
Deze parochie organiseert in het voorjaar van 2017 een cursus om kennis te maken met de orthodoxe kerk. Aan de orde komen haar liturgie, geschiedenis, geloofsbeleving, zang, bijbel, theologie, iconen en de relaties met andere kerken. Zie daarvoor het voorlopige programma.

Bron: Parochie H.Sava (Nijmegen) - 29.11.2016


Pelgrimage naar Rusland

Silouan de Athoniet Pelgrimages organiseert jaarlijks aansprekende pelgrimages naar verre orthodoxe bestemmingen. In 2017 tussen 4 en 16 september staat Moskou en de Gouden Ring op het programma. Vader Serafim Standhardt zal de pelgrimage geestelijk begeleiden.
Zie de nieuwsbrief met onder meer het voorlopige reisprogramma. Foto's van voorgaande en komende pelgrimages kunt u vinden op de fotopagina van St. Hadrian Pilgrimages.

Bron: Hadrian Liem - 8.11.2016


Kerkwijding van de parochie van H. Hilarion van Wereja in Leer (D)

Op zaterdag 22 oktober vond in de stad Leer (Duitsland), net over de grens bij Groningen, de wijding plaats van de parochiekerk van de h. martelaar Hilarion van Wereja. Vader Serafiem Standhardt is daar de priester en aangezien hij tevens vierde priester van de H. Nikolaas in Amsterdam is en velen hem kennen, namen tal van gelovigen en geestelijken uit Nederland deel aan het feest.
Zie ook de website www.orthodox-leer.de en de televisiereportage op YouTube.

Bron: Hadrian Liem e.a. - 23.10.2016


Nieuws uit Londen en Parijs

Bijna gelijktijdig hebben in Parijs en Londen belangwekkende presenties plaats van de Russisch-orthodoxe kerk: de patriarchale wijding van de kathedraal van de Ontslaping van de Moeder Gods en alle Heiligen in Londen door patriarch Kyrill tijdens zijn vierdaagse bezoek aan Engeland ter ere van 300 jaar aanwezigheid van de Russische kerk op de Britse Eilanden. Direkt daarna zal in hartje Parijs de opening van een nieuw Russisch Cultureel Centrum plaatsvinden waarin tevens een belangrijke plek is ingeruimd voor een nieuwe Russisch-orthodoxe kathedraal.
Zie de volgende reportages:
- Londen
- Parijs1 & Parijs2.

Bron: Info Orthodoxen NL - 19.10.2016


Aartsbisschop Johannes van Charioupolis ("rue Daru", Parijs) heeft de afgelopen dagen een bezoek aan Nederland gebracht om kennis te maken met alle geestelijken van het dekenaat. Op zondag 25 september heeft hij in de kerk van de parochie van de HH. Apostelen Petrus en Paulus (Deventer) diaken RafaŽl (Kommers) uit Dordrecht tot priester gewijd. In dezelfde dienst is vader Willibrord (Den Haag) tot aartspriester en vader diaken Philip (St Hubert) tot protodiaken verheven. Verder heeft hij voor de parochie Deventer twee altaardienaren tot hypodiaken gewijd. Axios!

Bron: Nieuwsbrief Breda - 28.09.2016


Nieuwe Griekse kerk in Zaandam

Update   Monseigneur Athenagoras, metropoliet van BelgiŽ en exarch van Nederland van het orthodoxe bisdom van het Oecumenisch Patriarchaat, nodigt uit tot het bijwonen van de eerste Liturgieviering op zaterdag 3 september om 9.30 uur in de nieuwe kerk van de heilige Katerina, Botenmakerstraat 114 te Zaandam. Zie ook de affiche in pdf-formaat.
Op Facebook een fotoreportage van Hadrian Liem.

Na een eerdere aankondiging dat het Griekse exarchaat van monseigneur Athenagoras een kerk in Amsterdam-Noord zou willen aankopen (zie bericht 339) heeft men nu bekend gegeven dat de nieuwe parochiekerk van de heilige Katharina op zaterdag 3 september zal worden ingewijd in de binnenstad van Zaandam. Het betreft een gebouw uit het begin van de 20e eeuw dat als architektonisch interessant te boek staat en dat tot dusver in gebruik was bij Gereformeerden en Nederlands Hervormden. Er staat een bijzonder orgel uit de 18e eeuw. Zie de Reliwiki-website voor meer details. [ Lees verder ... ] Uit de uitnodiging:"Met de verwerving van de Zaankerk voorzien we in de groeiende pastorale behoeften van onze gelovigen. Onder onze gelovigen tellen we veel nieuwkomers, waaronder tal van Griekse studenten. Onze Parochie van de Heilige Katerina dient gezien te worden als de verlenging van de historische Parochie van de Heilige Katerina die door Griekse kooplieden werd opgericht in het jaar 1750. We zijn trots en verheugd dat we in Zaandam deze historische kerk hebben kunnen verwerven. Zaandam is een mooie plaats en biedt goede voorzieningen. We hechten zeer aan harmonieuze verstandhoudingen en nodigen eenieder die geÔnteresseerd is, graag uit om op 3 september a.s. naar de plechtige ingebruikname van de Zaankerk te komen. Eind vorig jaar hebben we reeds een priester gewijd voor deze Parochie. Hij werd geboren in MoldaviŽ, maar heeft Griekse roots en woont en werkt sinds een paar jaren in Nederland. We wensen de Zaankerk vanzelfsprekend graag te behouden voor Zaandam en haar inwoners. Het orgel is zeer indrukwekkend. We willen op korte termijn rondleidingen gaan organiseren."
Lees hier de volledige uitnodiging.

Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere kerkwijding!

Bron: Orthodox Exarchaat Nederland - 11.8.2016


Intronisatie moeder Johanna

Op zondag 15 augustus 2016 vond de intronisatie plaats van moeder Johanna, de nieuwe abdis van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten tijdens de dienst van de Vespers die voorgegaan werd door Z. E. metropoliet Athenagoras van BelgiŽ en exarch van Nederland en Luxemburg.
Moeder Johanna is op 2 augustus 2016 door de monialen van het klooster verkozen, veertig dagen na het ontslapen van de betreurde moeder Maria. Moeder Johanna, die afkomstig is uit de Verenigde Staten, was destijds de eerste die zich vervoegde bij moeder Maria in het klooster in Asten.
In zijn toespraak vroeg Z.E. metropoliet Athenagoras "vooral in eendracht samen te blijven, onder het nieuwe herderschap van moeder Johanna, verder te willen bidden voor de redding van de gehele wereld, doorheen de zo mooie liturgische diensten en de rijkdom van het ascetische gebedsleven van onze Orthodoxe Kerk. In de Kerk zijn er vele charismen, en het is door Gods' genade dat u, moeder Johanna, het charisma ontvangt om het werk van moeder Maria voort te zetten. Wees goed en barmhartig, zoals God algoed en menslievend is! Wees geduldig en vergevensgezind, zoals God altijd op ons blijft wachten en verdraagt wat wij misdoen! Weet dat u niet alleen bent in deze nieuwe taak die voortaan op uw schouders rust, maar dat u altijd overleg kan plegen met uw metropoliet en/of met uw geestelijk vader. Blijf trouw aan de moederKerk van Constantinopel. Ik vertrouw erop dat God u voldoende zal sterken en dat uw mede-zusters u moeilijkheden gaan willen besparen. Zij zijn het immers die u voorgedragen hebben tot deze opdracht, vertrouwend dat u dat zal doen in vreze Gods, in geloof en met liefde!"
Nadien volgde een gebed over de nieuwe abdis, die werd voorgedragen door moeder Makrina en zuster ThaÔsia. De metropoliet deed de nieuwe abdis vervolgens de mandya aan, het borstkruis, leidde haar naar de abdistroon en gaf haar de herdersstaf, telkens onder de kreet 'Axia' (zij is waardig)!
Aan het einde van de dienst vroeg metropoliet Athenagoras om allen samen een Trisagion te zingen aan het graf van moeder Maria.
Er volgde een gezellig samenzijn in de tuin en het archondariki van het klooster, waar de aanwezigen lekkernijen werden aangeboden en gelegenheid was om met elkaar te praten en te delen in de vreugde van de kloostergemeenschap.

Zie ook de foto-reportage in Picasa en de website van het klooster.

Bron: Exarchaat van het Oecumenisch Patriarchaat - 21.8.2016


Nieuw verschenen

Bij Gozalov Books is de Nederlandse vertaling van de autobiografie van de heilige Lucas de Belijder van Simferopol uitgekomen - zie bijgaand persbericht. Het boek is verkrijgbaar en kan besteld worden via emailadres gozalovbooks@planet.nl of bij de webwinkel "Het smalle Pad". [ Lees verder ... ]
De heilige Lucas de Belijder (zijn wereldlijke naam was Valentin Yasenetsky-Voyno), is een Russische heilige uit de twintigste eeuw. Hij werd geboren op 27 april 1877 te Kertj, Krim en is ontslapen in de Heer op 11 juni 1961 te Simferopol, Krim. In november 1995 heilig verklaard door de Oekrainse Orthodoxe Kerk, in augustus 2000 eveneens door de Russische Orthodoxe Kerk.
In de loop der jaren, na het overlijden van zijn beminde vrouw, legde hij de monastieke geloften af en werd vernoemd naar de heilige Evangelist Lucas; daarna werd hij tot bisschop gewijd. Na vele vervolgingen door de Sovjet autoriteiten en veroordelingen op valse gronden (o.a. door de geheime politie ontlokte valse getuigenissen van sommige collega's, leerlingen en vrienden, maar ook gewone valse aangiftes) en een verbanning voor vele jaren naar SiberiŽ, boven de poolcirkel, werd hij uiteindelijk vrijgelaten en hij eindigde zijn dagen als aartsbisschop van Simferopol en De Krim. Bij alle beproevingen bleef hij zijn Russisch-Orthodoxe geloof en zijn principes trouw, en zette zijn werk als arts en wetenschapper voort, ondanks de blindheid die hem de laatste jaren van zijn leven trof.


Bron:
Gozalov Books - 4.8.2016


Ontslapen in de Heer van moeder Maria

UPDATE
Op picasa staat een foto-reportage van de begrafenis van moeder Maria.
Ook staat de rouwrede van metropoliet Athenagoras online.

Op vrijdag 24 juni 2016 is in de Heer ontslapen de zeereerwaarde moeder Maria, abdis van het orthodox klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten. Het was alom bekend dat moeder Maria sinds enkele jaren te kampen had met gezondheidsproblemen. De laatste maand ging haar gezondheidstoestand fors achteruit en ze wist heel goed dat ze zich, met de zusters van het klooster, moest voorbereiden voor haar overgang naar het eeuwig leven. Samen met een novice kon ze na Pasen nog afscheid nemen van haar geliefd moeder-klooster in de Peloponnesos. Heden heeft de Heer haar in vrede tot zich geroepen. Ze blijft weliswaar een voorspreekster voor haar klooster en voor de Orthodoxie in de Lage Landen. Maar ook bidden wij voor haar eeuwige zielenrust en opdat God haar de vergeving schenke van haar zonden.
Moeder Maria, geboren in Den Haag, was niet christelijk opgevoed, maar wel in een liefdevol gezin met respect voor alle mensen en met de liefde voor de natuur. Ze had evenwel interesse voor de grote levensvragen en werd zo orthodox christen toen ze 18 was. Ze trad in in het orthodox klooster van Johannes de Doper in Den Haag, maar ging weldra op zoek naar meer orthodoxe traditie, eerst in ServiŽ en vervolgens in Griekenland. Daar voelde ze zich gauw thuis. Ze vond er de levende traditie die door de eeuwen in de kloosters verder geleefd wordt. Het was goed voor haar daar min of meer een nieuwe start te maken, in dezelfde traditie, met een iets andere mentaliteit en gebruiken. Ze heeft er geleefd in de veronderstelling dat ze er haar leven lang zou blijven.
Niet zonder aarzelingen, na veel gebed en na heel veel overleg met geestelijke vaders en haar kloosterleiding, is ze na 13 jaar buitenland weer in Nederland beland. Eerst werd ze in 1986 gastvrij ontvangen door wijlen archimandriet Pachom in het tuinhuisje van het klooster in St. Hubert, totdat ze in januari 1989 naar Asten kon verhuizen om daar een nieuw klooster te stichten. Het was mgr. Panteleimon, de vroegere metropoliet van BelgiŽ en exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat), die haar in zijn metropolie had ontvangen en op 8 september 1989 de stichting van het kleine kloostertje had gezegend.
De vijf zusters en de twee novicen die aan de deur van het klooster geklopt hebben, zijn van verschillende nationaliteiten. Hoe ze er terecht gekomen zijn, is niet alleen heel verschillend, maar ook een heel persoonlijke geschiedenis die valt onder de privacy van iedere zuster, waar niemand verder op ingaan wil. Voor de communiteit is het wel bijzonder dŠt ze hier gekomen zijn uit verschillende landen. Dat betekent verschillende talen, heel verschillende achtergrond, cultuur, mentaliteit enz. Het is een hele uitdaging om zo samen een gemeenschap te vormen. Dit is alleen mogelijk wanneer het Evangelie de leidraad is, wanneer men werkelijk het kloosterideaal hoog in 't vaandel heeft, wanneer men in alle nederigheid en dankbaarheid de weg volgt van de gezegende en geheiligde Traditie van het eeuwenoude kloosterleven. Gelukkig hebben de zusters veel banden met kloosters in Griekenland en Cyprus, in Engeland en Frankrijk, zodat ze een levende tak vormen van die grote orthodoxe kloosterboom. Zo leven ze het orthodoxe kloosterleven, zelfs in deze uithoek van de westerse geseculariseerde wereld, met de zegen en gebeden van verschillende geestelijke vaders, onder de bescherming van alle heiligen. "Ik wil de Heer zegenen te allen tijde, altijd blijve zijn lof in mijn mond".
Moeder Maria blijft in ieders geheugen een grote persoonlijkheid van de orthodoxe Kerk in de Lage Landen. Haar belangstelling, inzet en uitstraling voor de orthodoxe aanwezigheid in onze contreien is ontegensprekelijk heel belangrijk geweest. Ze heeft gezorgd dat zovele orthodoxe gelovigen een levendig contact konden hebben met het monastieke bestaan in Nederland en heeft veel tijd en energie gestoken in de vertaling en hervertaling van talrijke liturgische teksten.
In 2014 ontving haar klooster het hoge bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, precies 25 jaar na de oprichting ervan.

Bron: metropoliet Athenagoras, Oecumenisch Patriarchaat - 24.06.2016Begrafenis maatje Magdalena

Op woensdag 25 mei om 9.00 uur zal de Goddelijke Liturgie gevierd worden in het klooster van de Heilige Joannes de Doper, Dr. Kuyperstraat 2, Den Haag. Om 11.00 uur volgt daar een panichide. Om 13.00 uur die dag is de bijzetting in het kloostergraf op de begraafplaats Westduin.
Eeuwige gedachtenis!

Bron: vadet Theodoor van der Voort - 23-5-2016

Nieuwe website voor het klooster in de Peel

De website van het klooster in de Peel (Asten) is geheel vernieuwd: zie www.orthodoxasten.nl. Ook zijn er nu vele liturgische teksten als pdf-bestanden beschikbaar: niet alleen het volledige Triodion en een groot deel van het Mineon, maar ook vele kleinere diensten. Aan het Horologion, Pentekostarion en andere boeken wordt nog gewerkt.
Bovendien worden voor elke dag de Schriftlezingen en de Heiligen van de dag (uit "Het Heiligenjaar" van vader Adriaan) gepubliceerd. Deze zijn overigens ook via knoppen op onze eigen website bereikbaar.

En overigens: ook de website van het klooster in St Hubert is ingrijpend vernieuwd en uitgebreid!

Bron: Klooster in de Peel - 6.5.2016


Communiquť van het Bestuur van het Aartsbisdom van 25 april 2016

Op voorstel van Zijne Alheiligheid patriarch Bartholomeus heeft de Heilige Synode van de Oecumenische Troon mgr Jean van Charioupolis overeenkomstig het besluit van de Algemene Buitengewone Vergadering van het exarchaat van 28 maart van dit jaar bevorderd tot titulair aartsbisschop en benoemd tot patriarchaal exarch van de orthodoxe parochies van Russische traditie in West-Europa.

Update: De intronisatie zal plaatsvinden op donderdag 26 mei om 17 uur in de Alexander Nevsky kathedraal te Parijs.

Bron: Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe kerken in West-Europa - 25.4.2016


Wijdingen door aartsbisschop Simon

Aartsbisschop Simon heeft een rondreis langs parochies van zijn diocees in Nederland afgesloten, die hem onder andere in Den Haag (Klooster h. Joannes de Doper, parochie h. Maria Magdalena), Amersfoort (h. Cornelius de Honderdman, Nijmegen (h. Tichon), Rotterdam (h. Alexander van de Neva) en Amsterdam (h. Nikolaas van Myra) bracht.
Vladyko Simon heeft in Rotterdam tijdens de Liturgie op het feest van de Aankondiging aan de Moeder Gods hypodiaken Dimitri Vinitskyij gewijd tot diaken. In Nijmegen verleende hij op het parochiefeest van de h. Tichon diaken Johannes (Veldmeijer) het recht om het "dubbele oraar" te dragen. In Amsterdam ten slotte werd lezer Dmitry (Dovger) diaken gewijd en werden tevens twee lezers gewijd: Mark van Duijn en Oleg Karlashchuk.
Alle gewijden gefeliciteerd!

Bron: redactie Info orthodox-NL (voorheen VvO e-Berichten), met dank aan Herman Grootaers - 19.4.2016


Dag van de Orthodoxie - 10 april

Op zondag 10 april is in de Grieks-orthodoxe kerk "heilige Nikolaos" in Rotterdam een plechtige pan-orthodoxe Liturgie gevierd door de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux. Met deze Liturgie zette de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux op een nieuwe manier de traditie voort om op de eerste zondag van de Grote Vasten (de zondag van de Orthodoxie) een gezamenlijke dienst te houden. Op de eerste zondag van de Vasten is een gezamenlijke dienst in Brussel gehouden, op de tweede zondag in Luxemburg en op de vierde in Nederland.
De dienst werd geleid door metropoliet Athenagoras, voorzitter van de bisschoppenconferentie. Met hem concelebreerden aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland (Patriarchaat van Moskou), bisschop Maxim van de Westelijke VS (patriarchaat van ServiŽ), bisschop DostheŁs van BelgiŽ (patriarchaat van GeorgiŽ) en bisschop Petros van Troas (Oecumenisch Patriarchaat). Tevens namen negen priesters en zes diakens deel aan de dienst, als afgevaardigden van de volgende patriarchaten: Oecumenisch Patriarchaat, Exarchaat van de Russische Traditie van het Oecumenisch Patriarchaat, Patriarchaat van AntiochiŽ, Patriarchaat van Moskou, Patriarchaat van ServiŽ. Het Patriarchaat van RoemeniŽ was vertegenwoordigd door het koor van de parochie-in-oprichting in Amsterdam. Hiermee waren met uitzondering van de Bulgaars-orthodoxe parochie alle Orthodoxe gemeenschappen in Nederland vertegenwoordigd.
De verscheidenheid van de Orthodoxie kwam ook tot uitdrukking in de gezangen en in het grote aantal aanwezigen uit de diverse bisdommen. De gezangen en gebeden gebruikten afwisselend het Arabisch, Georgisch, Grieks, Engels, Kerkslavisch, Nederlands, Roemeens en Servisch.
Na afloop werd voor alle aanwezigen een receptie georganiseerd door de parochie "Heilige Nikolaos".

Bron: vader Hildo Bos, secretaris van de stichting Orthodoxe kerk in Nederland - 11.4.2016

Dag van de Orthodoxie - 10 april

Evenals vorig jaar zal op 10 april a.s. - de vierde zondag van de grote Paasvasten (gewijd aan de H. Johannes van de Ladder) - een grote concelebratie plaatsvinden voor en door de orthodoxen van Nederland in de kathedrale kerk van het Oecumenisch Patriarchaat in Rotterdam. Zie hierbij de uitnodiging van metropoliet Athenagoras van BelgiŽ.
Allen, geestelijken en leken, zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Nu er geen Verenigingsdagen meer zijn de gelegenheid om onze eenheid in verscheidenheid als orthodoxe kerken te vieren en om elkaar te ontmoeten.

Let op: op deze zondag zal in Rotterdam een marathonloop gehouden worden waardoor grote delen van het centrum onbereikbaar zullen zijn en de Westzeedijk alleen vanuit westelijke richting voor de auto te benaderen zal zijn. Parkeren in de buurt van de kerk zal zo goed als onmogelijk zijn en er wordt daarom geadviseerd van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Bron: info orthodox NL - 31.3.2016


Opheffing van de Vereniging van Orthodoxen

Naar aanleiding van de opheffing van de Vereniging van Orthodoxen "Heilige Nikolaas van Myra" is een laatste bericht aan de voormalige leden verzonden - klik hier om het te lezen.

Ook het archief wordt geruimd; daarom is het mogelijk om gratis exemplaren van de nog aanwezige Jaarboeken te bestellen; informatie bij Galina Rol.

Bron: info orthodox NL - 9.3.2016


Nieuw verschenen

Glagoslav Publications is een nieuwe uitgever die zich specialiseert in publicatie en distributie van Engelse en Nederlandse vertalingen van fictie en non-fictie door Russische, OekraÔense en Wit-Russische auteurs. Via de website kunt u de boeken in gedrukte ťn in elektronische vorm aanschaffen. Van elk boek zijn een aantal pagina's al online beschikbaar("Boek inzien").
Binnenkort verschijnt "De Onheilige Heiligen en Andere Verhalen" van archimandriet Tichon (Sjevkoenov), een voortreffelijk voorbeeld van kloosterproza. De lezer treft hierin verhalen uit het leven van de auteur, maar ook fragmenten uit preken, biechten, gelijkenissen en nog veel meer.
Eerder verscheen Het Groen van de Laurier - een ahistorische roman van Jevgeni Vodolazkin over een kruidendokter (en nog veel meer) uit het Rusland van rond 1500.

Bron: www.glagoslav.nl - 3.2.2016


De dagelijkse Schriftlezingen per e-mail

The Greek Orthodox Archdiocese of America publiceert elke dag de dagelijkse lezingen (in het Engels en het Grieks) op zijn website. Het is nu ook mogelijk deze dagelijks per e-mail te ontvangen. Behalve de lezingen worden ook de heiligen, vastenregels en feesten (met teksten uit het Synaxarion) van de dag vermeld. U kunt zich aanmelden op www.goarch.org/chapel/.
Er is ook een app met dezelfde informatie: Daily Readings MobileApp.
De lezingen in de Griekse kalender komen meestal - maar niet altijd - overeen met de kalender (N.S.) van het Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe kerken in West-Europa ("Calendrier Liturgique Orthodoxe").

Op de website van het klooster in Asten staan de de lezingen van de dag (volgens de Griekse kalender) in het Nederlands (echter zonder vermelding van heiligen en feesten).

Bron: www.goarch.org - 26.1.2016


Pelgrimages 2016

In verschillende West-Europese landen worden dit jaar weer orthodoxe pelgrimages georganiseerd naar diverse streken in Europa, Rusland en het Midden-Oosten. Meer informatie kunt u vinden in het overzicht.

Bron: Hadrian Liem - 6.1.2016


Nieuwe priester in Maastricht

Op 27 september is hiŽromonnik Pawel (Karczewski) in de kathedraal van Warschau tot priester gewijd. Hij heeft van aartsbisschop Savva van Warschau en geheel Polen toestemming gekregen om tijdelijk de parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios te Maastricht te dienen; zijn tijd in Maastricht zal hij benutten voor het voltooien van zijn theologische studie met een doctoraat aan de Katholieke Universiteit in Leuven (B).
Foto's van de wijding zijn te zijn op de website van de Poolse orthodoxe kerk. Meer informatie op de website van de parochie Maastricht.

Bron: Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios - 12.11.2015


Onderscheiding vader Theodoor

Tijdens de Goddelijke Liturgie op 10 november 2015 in de kathedraal van de H.Alexander Nevsky heeft aartsbisschop Job aan aartspriester Theodoor van de Voort het recht toegekend om de mitra te dragen.

Bron: Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe kerken in West-Europa - 10.11.2015
Brussel: wijding van bisschop Petros van Troas

Op zondag 8 november had in de kathedraal van de Herilige Aartsengelen te Brussel de wijding plaats van bisschop Petros, de nieuwe hulpbisschop van het Aartsbisdom BelgiŽ en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. De wijding werd gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van BelgiŽ, samen met nog tien bisschoppen en omringd door priesters en diakens.

Bron: www.orthodoxia.be - 9.11.2015


Vereniging van Orthodoxen in liquidatie

De Vereniging van Orthodoxen in liquidatie heeft via een annonce in de dagbladen Volkskrant, Trouw en AD laten weten dat het plan van verdeling van tegoeden ter inzage ligt tot 7 januari 2016 en dat tot die tijd bezwaar gemaakt kan worden. Het betreft een wettelijke verplichting om dit bekend te maken.

Bron: redactie Info orthodox-NL (voorheen VvO e-Berichten) - 7.11.2015


Nieuw verschenen: Vierzig Kosaken erobern die Welt

Op 5 november wordt het boek "Vierzig Kosaken erobern die Welt", de geschiedenis van het Don Kosaken Chor van 1921 tot heden, gepresenteerd in het Geelvinck Museum te Amsterdam. Zie bijgaande uitnodiging.
Het was voor het laatst in 1933 dat er een boek verscheen over dit wereldberoemde koor, dankzij wie talloze westerlingen hebben kennisgemaakt met de muziek van de orthodoxe Liturgie en de Russische volksmuziek. De studiegroep Muziek en geschiedenis van het Don Kosaken Chor, verbonden aan het Nederland - Rusland Centrum van de Rijks Universiteit Groningen heeft besloten het boek uit 1933 opnieuw uit te geven met een update tot heden. Het is een interessante reis door de geschiedenis van dit koor geworden, met veel onbekend fotomateriaal. Het eerste exemplaar zal morgen worden aangeboden aan Henk van der Meijden. Na 5 november zal het boek te bestellen zijn bij het Nederland-Rusland Centrum.

Bron: Irina Jacoba - 5.11.2015


Pelgrimages

Een groepje onder begeleiding van vader Bart d'Huyvetter bezocht afgelopen mei de heilige berg Athos en schreven voor ons hiervan een spiritueel verslag. Kijk op http://debergathos.blogspot.nl.

Onlangs vertrokken vanuit Amsterdam twee groepen van in totaal ruim 60 (!) pelgrimeerders naar het Heilige Land voor een tiendaagse trektocht langs de heilige plaatsen.

Hadrian Liem bezocht met een gezelschap MacedoniŽ en zijn verslag met foto's vindt u via de link https://www.flickr.com/photos/sainthadrian/collections.
St-Hadrian's pilgrimages is van plan om in 2016 een reis te organiseren naar de zogenaamde Gouden Ring in midden-Rusland. GeÔnteresseerden kunnen zich al bij hem opgeven voor deze "zoektocht naar de heilige ziel van Rusland" via zijn e-mailadres: sainthadrian@yahoo.co.uk.

De pelgrimage die vader Hildo Bos afgelopen maand ondernam met een groepje orthodoxe jongeren in Griekenland mag ook zeker niet onvermeld blijven; het was waarschijnlijk de eerste keer dat Nederlandse jongeren met hun geestelijke begeleiders zo'n intensieve reis ondernamen. Op internet vindt u het verslag en de foto's (de vragen over aanmelden of registreren kunt u rustig negeren).

De bijzonderste pelgrimage van de afgelopen tijd is echter wel die van vader Theodoor van der Voort die in zijn eentje naar de relieken van zijn naamheilige grootmartelaar Theodor Tiron reisde, die zich bevinden in het klooster Novo Hopovo ten noordoosten van Belgrado (ServiŽ) - te voet! [ Lees verder ... ] Hoe hij op het idee kwam van deze onderneming verklaart hij zelf zo:
Eind oktober 2014 zaten mijn matusjka en ik in Utrecht in een restaurant te eten met een oude vriend van mij, die ik sinds de HBS, de middelbare school, ken, en diens echtgenote. Hij was net met pensioen gegaan en vertelde wat hij van plan was, nu hij gepensioneerd was. Daarna vroeg hij me of ik al concrete plannen had, die ik wilde uitvoeren als ik met pensioen zou gaan. Ik antwoordde: "Nee, eigenlijk niet!" Maar op datzelfde moment flitste door mijn hoofd: Ga naar het klooster Novo Hopovo, waar de relieken van je hemelse beschermer, de Heilige grootmartelaar Theodor Tiron, zich bevinden. Ik corrigeerde direct mijn net gedane uitspraak en zei: "Liselot weet het zelfs nog niet, maar ik wil dan een pelgrimage ondernemen naar het klooster Novo Hopovo, waar zich de relieken van mijn naamheilige, de heilige Grootmartelaar Theodor Tiron, bevinden." Pelgrimages worden vanouds te voet ondernomen. Het stond meteen voor mij vast dat ik te voet naar ServiŽ zou gaan. Ik heb in mijn leven steeds Gods leiding ervaren, met name op cruciale momenten, en het leek me meer dan juist ook mijn hemelse beschermer, de Heilige grootmartelaar Theodoor Tiron, onderweg en bij zijn relieken te danken voor het mooie en interessante leven dat ik tot dusverre heb mogen ontvangen en dat ik nog steeds mag leiden. Ik ben direct daarna met de voorbereidingen begonnen: elke maand een dagtocht van ruim veertig kilometer. De eerste keren was ik daarna uitgeteld, maar al gauw ging het beter. In april heb ik in Duitsland vier dagen achtereen veertig kilometer per dag afgelegd. Toen die test ook goed verliep, nam ik aan dat ik met Gods hulp de pelgrimage zou kunnen maken.

Het uitgebreide verslag van vader Theodoor kunt u hier lezen.Bron: redactie Info orthodox-NL (voorheen VvO e-Berichten) - 2.11.2015


Priesterwijding Amsterdam

Op zondag 6 september is in Amsterdam diaken Michael Bakker door aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland priester gewijd. Met Vladyko Simon concelebreerden in de Goddelijke Liturgie aartspriester Sergei Ovsiannikov, archimandriet Meletios Webber en priester Hildo Bos van de parochie Heilige Nikolaas, uit Engeland metropoliet Kalistos Ware en priester Andrew Louth, en uit Amerika aartspriester John Behr. Na de Grote Intoht vond de plechtige wijding plaats, waarna eerst van de bisschop en daarna uit het gehele volk het Axios opklonk.
Vader Michael zal dienen in de parochie Heilige Nikolaas en zich daarnaast als directeur van het theologische centrum ACEOT aan de studie en het onderwijs van de orthodoxe theologie wijden.
Axios!
Op www.orthodox.nl een fotoverslag van de wijding.


Bron: redactie Info orthodox-NL (voorheen VvO e-Berichten) - 12.9.2015


Nieuwe hulpbisschop in BelgiŽ

Met vreugde wordt medegedeeld dat de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, op 28 augustus 2015 bijeengekomen onder het voorzitterschap van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en op zijn voordracht, de Zeereerwaarde Archimandriet Petros Bozinis, priester van het Orthodox Aartsbisdom van Duitsland, eenparig verkozen is tot hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van BelgiŽ, met de titel van bisschop van Troas.
Op de website van www.orthodoxia.be vindt u meer informatie.

Bron: Orthodox Aartsbisdom van BelgiŽ - 28.8.2015


Nieuwe Nederlandstalige website

Adelbert Roessingh heeft een nieuwe website gelanceerd rond het thema Filosofische bezinning op de (oosterse) Orthodoxie in geloof, spriritualiteit en liturgie. U kunt alles lezen op www.orthodoxfilosofischebezinning.nl.

Bron: redactie Info orthodox-NL (voorheen VvO e-Berichten) - 22.8.2015


Boekpresentatie ACEOT

Op vrijdag 4 september vindt de presentatie plaats van het boek Modern Orthodox Thinkers van prof. Andrew Louth. Deze presentatie wordt tevens aangegrepen voor een klein colloquium waar, behalve prof. Andrew Louth, ook Z.E. metropoliet Kallistos Ware en de eerwaarde prof. John Behr zullen spreken.
Het colloquium vindt plaats op 4 september van 12:30 tot 17:45 uur in het Atrium (MF/D-146) op de eerste verdieping van het gebouw van de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Aanmelding voor deelname graag vůůr 20 augustus via www.aceot.nl; kosten: € 10,-. Meer informatie in de uitnodiging op de website.

Bron: v.diaken Michael Bakker, ACEOT - 13.7.2015


Definitieve opheffing "Vereniging van Orthodoxen"

Zaterdag 27 juni 2015 is in Utrecht op een extra Ledenvergadering het voorstel om de Vereniging van Orthodoxen op te heffen met een statutair geldige meerderheid (18 van 18 uitgebrachte stemmen vůůr) bekrachtigd. De opkomst was goed te noemen met onder andere aartspriester Theodoor, die het urengebed leidde, matoeskja Elisabeth, hypodiaken Herman en een tiental anderen.
Na de stemming werd een commissie aangesteld die de zaken van de Vereniging "in liquidatie" zal afwikkelen. Harmen Strikwerda en Mark van Duijn stelden zich hiervoor beschikbaar. Verder werd afgesproken dat Galina Rol, Adelbert Roessingh en GabriŽl van Oostrom zich met het archief gaan bezighouden met het doel dit uiteindelijk aan te bieden aan het Utrechts Stadsarchief. Van de website zullen die onderdelen die het behouden waard zijn worden overgedragen aan de website van de parochie Kollumerpomp (alle muziek) en aan de website van Orthodoxe Kerk in Nederland (o.a. adressen). Alle restanten onverkochte Jaarboeken en brochures zullen worden aangeboden aan parochies en andere geÔnteresseerden en hetzelfde geldt voor de Liturgieboeken; zie bijgaand document.
Wat betreft de Nieuwsberichten verklaarde Mark van Duijn zich bereid deze te blijven verzorgen zolang er geen opvolger is gevonden; voortaan op persoonlijke titel maar zoveel mogelijk in samenwerking met de secretaris van de Stichting OKiN, vader Hildo Bos. Ten slotte werd een voorstel in stemming gebracht voor de verdeling van het batig saldo van de Vereniging, een bedrag van bijna 9.000 euro. Besloten werd hiervan een klein deel te reserveren voor lopende uitgaven ter beschikking van de "vereffenaars" Harmen en Mark (750 euro), en van het resterende deel (inclusief het achteraf niet-gebruikte deel van de reservering) 50% te doneren aan de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland, 25% aan de Orthodoxe Jongeren en 25% aan het Orthodox Zomerkamp, zijnde de drie organisaties die qua doelstelling het dichtst bij de Vereniging staan.
Met dank aan de laatste vergaderaars en aan diegenen die de laatste loodjes voor hun rekening willen nemen, valt daarmee het doek.

Bron: VvO - 29.6.2015


Presentatie nieuw boek Jozef Wijker

Op zaterdag 4 juli a.s. zal uitgeverij Iveron het boek Uitleg van het heilig evangelie volgens Johannes van Jozef Wijker in Amsterdam presenteren. Allen van harte welkom!
Zie bijgaande uitnodiging.

Bron: VvO - 16.6.2015


Opheffing "Vereniging van Orthodoxen"

De Algemene Ledenvergadering van zaterdag 6 juni in Amsterdam heeft het voorstel van het bestuur om de Vereniging van Orthodoxen op te heffen met ruime meerderheid aangenomen. Aangezien het voorgeschreven quorum van 2/3 van het totale aantal aangesloten leden niet kon worden vastgesteld, heeft het bestuur een tweede vergadering uitgeschreven waar, volgens de statuten, een 2/3 meerderheid van het aanwezige aantal leden voldoende zal zijn. Deze tweede vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 27 juni a.s. in de parochie van de Verkondiging aan de Moeder Gods in Utrecht. De uitnodiging hiervoor ontvangen leden binnenkort.
Ter vergadering werd een brief voorgelezen die metropoliet Athenagoras van het oecumenisch patriarchaat, als vertegenwoordiger van de orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux in Nederland, aan het bestuur en de leden richtte, waarin hij zijn erkentelijkheid tot uitdrukking bracht voor het vele werk en de 'rijke oogst' die de Vereniging in haar 35-jarige bestaan voor de Kerk heeft voortgebracht. Hij sprak tevens de hoop uit dat leken-gelovigen blijven bijdragen aan de representatie van de orthodoxie in de Lage Landen. V. Hildo Bos, die op de vergadering sprak namens de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland, het door de bisschoppenconferentie gemandateerde orgaan voor alle orthodoxe kerken op Nederlandse bodem, zag het opheffen van de Vereniging eveneens niet als eindstation maar als wissel op een doorgaand spoor. Een spoor van versterken van onderlinge banden en van het naar buiten toe eenstemmig vertegenwoordigen van de orthodoxie in Nederland. Veel van wat door de Vereniging op deze gebieden in gang is gezet, waaronder de vertegenwoordiging in het publieke domein, komt momenteel in de OKiN tot wasdom, aldus v. Hildo. Bij ons komen vertegenwoordigers van alle jurisdicties die in Nederland parochies in een adviesraad bijeen, en deze is daarmee in potentie een echte afspiegeling van orthodox Nederland en kan uit dien hoofde zaken tot stand brengen die in Verenigingsverband vaak stroef liepen als gevolg van onderling wantrouwen en onvoldoende representativiteit. V. Hildo onderstreepte echter dat dit alles nog slechts 'in potentie' is en dat leken, en zeker ex-leden van de Vereniging van Orthodoxen, geroepen zijn te helpen om e.e.a. praktisch om te zetten. Hij gaf als voorbeeld het plan om binnenkort een Dag van de Orthodoxie te organiseren, ongeveer naar het model van de Verenigingsdagen, met een informatiemarkt met stands over verschillende interparochiŽle thema's zoals het beheer van kerkgebouwen, (kinder)catechese enzovoort. Om zo'n dag tot een succes te maken is de hulp van leken onontbeerlijk, naast tal van andere taken op administratief en bestuurlijk gebied waarvoor vrijwilligers nodig zijn.
Matoesjka Elisabeth van der Voort sprak van het succes van de Vereniging, waardoor het nu tijd is plaats te maken voor andere initiatieven. Victor Lagodin en vader Theodoor van der Voort, beiden Verenigingsleden van het eerste uur, memoreerden dat ten tijde van het oprichten van de Vereniging het wantrouwen tussen de diverse orthodoxe bloedgroepen niet van de lucht was. Terwijl we nu meemaken dat op een Ledendag, zoals vorig jaar in Rotterdam, aartsbisschop Job van zijn jurisdictie kan celebreren in een kerk die tot een ander patriarchaat behoort, iets waar 35 jaar geleden niemand aan gedacht zou hebben, aldus vader Theodoor.
Naast een vleugje weemoed voerde zodoende optimisme en toekomstgerichtheid de boventoon.
De Ledendag zou de Ledendag niet zijn als hij niet besloten werd met het zingen van de Akathist tot de Moeder Gods, waartoe zich inderdaad tegen het einde van de middag nog een tiental orthodoxen verzamelde in de intieme doopkapel aan de Tichelstraat. Al met al een waardig afscheid in een kerk die niet toevallig gewijd is aan de heilige Nikolaas van Myra. De formele bezegeling zal over drie weken plaatsvinden in Utrecht, waar de Vereniging destijds werd opgericht. Hier zullen tevens beluiten genomen worden over de 'erfenis' die de Vereniging nalaat, waaronder een archief, een website en het gespaarde kapitaal. Na 35 jaar zal daarmee de cirkel definitief rond zijn.

Bron: VvO - 8.6.2015


Diakenwijding Rotterdam

Het Aartsbisdom van BelgiŽ en Exarchaat van Nederland en Luxemburg deelt met veel genoegen mede dat op zondag 28 juni 2015 tijdens de Goddelijke Liturgie, gevierd in de orthodoxe kathedraal van de Heilige Nikolaas, Westzeedijk 333 te Rotterdam,de diakenwijding zal worden toegediend aan de heer Ioannis Psomas.
Alle gelovigen zijn hartelijk uitgenodigd hieraan deel te hebben en mee te bidden opdat hij hiervoor waardig worde bevonden.
Metten: 9.00 uur - Liturgie: 10.00 uur

Bron: Orthodox Aartsbisdom van BelgiŽ- 28.5.2015


Nieuw bestuur OJN

In de Amsterdamse parochie H. Nikolaas van Myra vinden regelmatig bijeenkomsten plaats van een groep orthodoxe jongeren uit het hele land: weekenden waarin catechese en geloofsverdieping samengaan met gezelligheid en kennismaking.
Op 10 mei j.l. was het tijdens zo'n weekend dat het nieuwe bestuur van de "Orthodoxe Jongeren in Nederland" (OJN) zich na de viering van de Heilige Liturgie voorstelde aan de gelovigen. De OJN is opgericht in 1990 en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor jongeren tussen van 16 tot 30 jaar, zoals het jaarlijkse weekend in Asten. Ook organiseert OJN het Orthodoxe Zomerkamp, in samenwerking met de Orthodoxe jeugd van BelgiŽ. Het nieuwe bestuur bestaat uit Maria Karlashchuk (voorzitter), Thirza Buykx (secretaris) en Menna Rempt (penningmeester).
Voor meer informatie zie: Facebook en www.orthodoxejongeren.nl.

Bron: parochie H. Nikolaas/ v. Hildo Bos - 25.5.2015


Verslag Orthodox Congres 2015

De Fraternitť Orthodoxe heeft het verslag van de Fraternitť Orthodoxe van het onlangs gehouden 15e West-Europese Orthodox Congres (in het Engels) gepubliceerd. De Franse versie vindt u op de website van de Fraternitť.
Een fotoalbum is te vinden op www.seminaria.fr; een overzicht van links naar diverse verslagen in het document in bijlage.

Bron: Fraternitť Orthodoxe - 27.5.2015


† Vader Silouan Osseel

Op 19 april om 18 uur is onze geliefde vader Silouan Osseel, herder, aartspriester, rector van 'zijn' parochie Heilige Nektarios in Eindhoven geboren voor de eeuwigheid. In alle rust en omringd door zijn naaste familie is hij ingeslapen.
De uitvaart is bepaald op 24 april in Gent; zie bijgaande aankondiging en het rouwbrief. Op Picasa staat een fotoverslag van de uitvaart; de teksten kunt u nalezen op de website van de parochie Gent.
Eeuwige gedachtenis!

Bron: Orthodox Metropolis of Belgium - 22.4.2015


22 maart - Wijdingen in Amsterdam

Op zondag 22 maart (4e zondag van de Vasten) heeft aartsbisschop Simon in de parochie Heilige Nikolaas van Myra een drietal wijdingen verricht: lector Joan (Lena) ontving de diakenwijding, en Dmitry (Dovger) en Vladislav (Dobrivinsky) die van lector. Axios! en gefeliciteerd!
Bekijk op Flickr het volledig fotoverslag.

Bron: VvO - 22.3.2015


Uitzending Orthobel - met diaken Michael Bakker

In deze uitzending heeft diaken Michael Bakker het over het Orthodox Theologisch Instituut te Amsterdam, evenals over enkele aspecten van de Grote Vasten in de Orthodoxe Kerk.Vader Michael Bakker is diaken van de orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas te Amsterdam, gehuwd en vader van drie kinderen. Hij is de verantwoordelijke van het ACEOT. Productie en presentatie: metropoliet Athenagoras van BelgiŽ (Oecumenisch Patriarchaat).

Bron: Orthobel - 6 maart 2015


Verslag pelgrimage 2015

Pelgrimage Elburg Op zaterdag 14 februari j.l. trokken we om 11.00 uur door het fraaie Elburg met zijn bijzondere stratenplan. Arent-Johannes wees ons als eerste op de bakkerij, waar nog de contouren van een kapel te herkennen waren. Daar zijn in 1949 de 15e eeuwse secco's gevonden van de H. Catharina, de H. Thomas en de H. Christoffel. Deze zouden we later in het Elburgs museum te zien krijgen. Na een fraaie wandeling door het polderland kwamen we bij de fundamenten van de H.Ludgeruskerk. Na het lezen van het leven van de H Liudger (Ludgerus) hebben we hier het 6e uur gebeden met de tropaar ter gedachtenis van alle heiligen en ontslapenen. We vervolgden onze weg onder een strak blauwe hemel over eeuwenoude kerkenpaden waarover de bewoners vroeger naar genoemde kerk gingen. Terug in Elburg zagen we op meerdere panden een kleine Davidsster, een herdenking en eerbetoon voor de bewoners die in W.O.II onderdak verleenden aan hun Joodse medeburgers. Hierna konden we in de kapel van het voormalige Agnieten-klooster, nu Elburgs museum, eerder genoemde secco's vereren en hebben we op deze plek de dag afgesloten met het bidden van het 9e uur. [ Lees verder ... ] We kijken terug op een inspirerende dag, ook m.b.t. de onderlinge contacten. Volgend jaar weer met hopelijk meer deelnemers! Met dank aan Arent-Johannes van Sminia voor het voorbereidende werk en de uitleg onderweg.

Jakob(Ko) Menger.

Biografie Liudger (Zuilen bij Utrecht, 742 - Billerbeck, 26 maart 809)
Liudgers grootvader was een Friese edelman die naar Luik was gevlucht. Daar kwam hij in aanraking met het christendom, en bekeerde zich tot dit geloof. Zijn zoon trouwde met een vrome christin en uit dit huwelijk werd Liudger geboren, vlakbij het kerkelijk centrum Utrecht. Liudger volgde een vooropleiding bij Gregorius van Utrecht, over wie hij rond 795 een hagiografie schreef. Hierna stuurden zijn ouders hem in 767 naar York in Engeland. Daar stond de beroemdste school van West-Europa onder leiding van Alcuinus.
In 777 begon Liudger zijn apostelwerk in Deventer. Hier herbouwde hij de door de Saksen verwoeste kerk van de H. LebuÔnus. In een droom zou een engel hem de plek van het graf van LebuÔnus hebben gewezen en daarop bouwde hij de nieuwe kerk. Zijn werkzaamheden breidden zich uit naar het noorden, tot in de verste uithoeken van het Friese rijk. Aan het eind van iedere zomer zeilde hij vanuit Stavoren naar Utrecht om daar tijdens de herfstmaanden les te geven aan de kloosterschool.
Begin jaren '90 van de 8e eeuw kreeg Liudger op instigatie van koning Karel de Grote een nieuwe missietaak; de kerstening van het toen net gepacificeerde Saksenland. Tussen 794 en 800 verkreeg hij grondbezit in Wichmond onder Zutphen en stichtte hij een kerk waar hij relieken van Sint Salvator (meegenomen uit Rome) onderbracht. De Wichmondse kerk stond op de rand van het Frankisch gezinde en al deels gekerstende gebied 'Hamaland'. Vandaar ging de kersteningstocht verder via onder meer Zelhem (801) en Billerbeck naar zijn nieuw op te richten missiepost in Mimigernaford dat hij omdoopte tot Monasterium (= klooster, nu MŁnster). In 805 werd hij door de aartsbisschop van Keulen, Hildebold, als eerste bisschop van MŁnster gewijd.
Bij het MŁnsterse diocees hoorde het huidige MŁnsterland en een deel van de oostelijke Achterhoek, verder het land rond Essen-Werden. Ook de Groninger gouwen hoorden bij dit diocees. Deze territoria lagen dus erg verspreid.
Al vanaf 796 liep hij rond met plannen voor de stichting van een Benedictijnenklooster, geÔnspireerd op zijn ervaringen in Monte Cassino tijdens een reis door ItaliŽ naar Rome. Zijn aanvankelijke plan om dit klooster te Wichmond te stichten, verruilde hij voor een andere, veiliger, locatie. In 796 stichtte Liudger een abdij in Werden, thans een stadsdeel van Essen, aan de Ruhr. Om van dit klooster een centrum van beschaving en geleerdheid te maken, gaf hij al zijn bezittingen aan het klooster. Het is niet uitgesloten dat daarbij de gotische Wulfilabijbel was, die daar pas in de 16e eeuw herontdekt is. Ook vanuit de streken die hij gekerstend heeft werden aan dit klooster zeer veel schenkingen gedaan. De bouw van het klooster was ook verbonden aan een wonder. Het ondoordringbare woud aldaar leek ongeschikt voor de bouw van een klooster, maar direct na aankomst werden de bomen 's nachts op miraculeuze wijze neergehaald en kon de bouw beginnen. Eťn boom was blijven staan, daar wilde Liudger uiteindelijk begraven worden. De boom naast het klooster werd na zijn dood in 809 inderdaad zijn laatste rustplaats. Later werd zijn gebeente gelicht en vereerd. Nog altijd is in het klooster Werden het vrijwel complete skelet van de heilige bewaard.
Wonderbaarlijke genezing
Een belangrijke rol in de verbreiding van Liudgers bekendheid heeft volgens zijn levensbeschrijving door zijn neef Altfridus de genezing van de blinde bard Bernlef gespeeld. Tijdens een van zijn reizen door het Groningerland ontmoette Liudger de dichter in Helwerd. Hij trachtte Bernlef tot het christendom te bekeren. Bernlef zou daarop tegen Liudger hebben gezegd: "Als uw God zo machtig is, toon mij dan een teken". Liudger legde daarop zijn handen op de ogen van de bard en sprak een gebed uit, waarna de blinde man weer kon zien. Het verhaal van deze genezing ging als een lopend vuurtje rond zijn.
De St. Ludgeruskerk
Het is mogelijk dat in Thornspic een kleine houten kapel heeft gestaan. Dat gebeurde in veel nederzettingen waar Liudger het evangelie bracht. Uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat al vůůr 1100 een houten kerk is gebouwd. Deze kerk is in de eeuwen daarna meerdere keren met tufstenen versterkt en uitgebreid. In de 80-jarige oorlog (1575) is deze kerk echter afgebroken. In 1592 is door de Doornspijkers een nieuwe, kleinere kerk gebouwd. Op 10 oktober 1852 is tijdens een onweer de bliksem in de toren geslagen en kerk en toren brandden volledig af. De gerestaureerde fundamenten hiervan zullen we bezoeken.

Bron: VvO - 28.2.2015Nieuws vanuit het ACEOT

Lees in het bijgaande Nieuwsbulletin van het Amsterdamse Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACEOT) over een colloquium over de Philokalia in september van dit jaar in Amsterdam.
Op de website van het ACEOT vindt u meer informatie; hier zijn ook lezingen en video-registraties (voornamelijk in het Engels) beschikbaar. Zoals Revd. Prof. Andrew Louth - Eastern Orthodox Theology: a Personal Introduction - a series of eight lectures as an introduction to Eastern Orthodox Theology (pdf).

Bron: v. diaken Michael Bakker/ACEOT - 16.2.2015


Nieuwe rector van de Heilige Nikolaaskathedraal te Rotterdam

Bisschop Maximos Op zondag 4 januari 2015 had in de Heilige Nikolaaskathedraal te Rotterdam de voorstelling plaats van de nieuwe rector, protopresbyter IoŠnnis Lżkos, door Zijne Eminentie Athenagoras van BelgiŽ. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie sprak Zijne Eminentie, die voorging in chorostasis, tot de gelovige parochianen over de nieuwe rector van hun kerk, die met veel zin en ijver zal werken voor het welzijn van deze historische parochie.
Vader IoŠnnis wordt gekenmerkt als een bekwame en waardige priester om de zendingstaak te volbrengen die de Kerk hem schonk. Hij wordt steeds terzijde gestaan door de hulppriester van de kerk, vader ChrŪstos Sidirůpoulos, en de nieuwe kerkraad, die op 1 januari 2015 aantrad. Zijne Eminentie dankte evenzeer Zijne Excellentie bisschop Maximos van EvmenŪa en de vroegere kerkraden van de parochie om het moeilijke werk dat ze zovele jaren lang verzetten, en beloofde dat het aartsbisdom aan hun zijde zal staan.

Bron: Metropolie van het Oecumenisch Patriarchaat - 16.1.2015


Bisschop Maximos overleden. Eeuwige gedachtenis!

Bisschop Maximos Het Orthodox Aartsbisdom van BelgiŽ en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat) deelt mede dat Zijne Excellentie bisschop Maximos van Evmenia, hulpbisschop van het aartsbisdom, op 22 januari 2015 in zijn woning in Brussel in de Heer ontslapen is.
De betreurde bisschop Maximos van Evmenia (in de wereld Ioannis Mastichis) werd geboren op 30 september 1935 in Stylis (Griekenland). In 1958 behaalde hij een Master in theologie aan het Theologisch Instituut van Halki (Turkije). Op 7 september 1958 werd hij tot diaken gewijd door metropoliet Maximos van Stavroupolis, die hem zijn naam toevertrouwde. Dezelfde metropoliet wijdde hem op 8 september 1958 tot priester. In hetzelfde jaar werd hij naar Nederland gestuurd. Enige tijd later werd hij gepromoveerd tot archimandriet. In 1977 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel unaniem verkozen tot hulpbisschop van de metropoliet van BelgiŽ met de hoge titel van 'bisschop van Evmenia'. Zijn bisschopswijding had plaats in Rotterdam op 11 december 1977. Sinds 1992 resideerde bisschop Maximos in Brussel. Hij was verantwoordelijk voor het ziekenhuispastoraal en voor de biecht in de Griekstalige parochies. De door allen geliefde bisschop Maximos was een geestelijk kind van de onvergetelijke rector van de Theologische School van Halki, metropoliet Maximos Repanellis, en onderscheidde zich door zijn grote gehoorzaamheid, zijn nederigheid en zijn onbegrensde menslievendheid. Hij heeft als geestelijke vader vele gelovigen geholpen. Eeuwige gedachtenis!
Het lichaam van bisschop Maximos zal op dinsdag 27 januari 2015 om 19 uur in de kathedraal gebracht worden om er de hele nacht te verblijven. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de kathedraal: 9-11 uur: Metten en Goddelijke Liturgie, 11 uur Uitvaart.

Bron: Orthodox Aartsbisdom - 24.01.2015


Boek Nieuwe uitgave

Bij uitgeverij Orthodox Logos verscheen onlangs de Nederlandse vertaling van een reeks lezingen van archimandriet Zacharias, monnik van het klooster van de heilige Johannes de Doper te Tolleshunt Knights (Essex, Engeland). De titel Weest ook Gij uitgebreid verwijst naar de geestelijke erfenis van de heilige Silouan de Athoniet, als wiens leerling vader Zacharias zich beschouwt. Bestel-informatie en inkijkexemplaar (Flash Player vereist) op het internet beschikbaar.

Bron: Orthodox Logos - 17.11.2014


Graham Speake - Mount Athos: Renewal in Paradise (Boekbespreking)

Athos Voor iedereen, mannen en vrouwen, die meer willen weten over de Heilige Berg, Agion Oros, of de Tuin van de Moeder Gods, zoals Athos bekend staat in de Orthodoxe wereld. Niet alleen voor pelgrims (of toeristen, maar daarover straks meer) die plannen hebben voor de reis, of pelgrims die er al ťťn of meerdere keren geweest zijn, maar voor iedereen die meer wil weten over Athos. Uit interesse, of als voorbereiding voor een mogelijke pelgrimage.

Over de auteur
Graham (Gregory) Speake heeft Athos inmiddels 17 keer bezocht als pelgrim. Bij zijn eerste pelgrimages was hij nog lid van de Church of England, de Anglicaanse kerk, inmiddels is hij opgenomen in de Orthodoxe kerk. Hij heeft twee masters in Griekse en Latijnse taal en cultuur (classics) behaald in zowel Oxford als Cambridge en is aan de eerste universiteit gepromoveerd op het proefschrift 'Manuscript transmission of ancient Greek literature'. Last but not least, Graham is mede-oprichter en 'honorary secretary' van de Friends of Mount Athos.

Mount Athos: Renewal in Paradise
In het boek beschrijft Speake het ontstaan van het kloosterleven op Athos. Al vůůr 963, het officiŽle jaartal waarin het eerste klooster, de Megiste Lavra werd gesticht was er sprake van bewoning door monniken die zich, naar het voorbeeld van de woestijnvaders van de SinaÔ, terugtrokken in de woestijn van Athos. Maar ook daarvoor was Athos al bekend en het is aangetoond dat er al voor Christus bewoning van dit schiereiland is geweest. De berg speelde een rol bij de verovering van Troje, en nadat de Perzische vloot op de rotsen van Athos was vergaan besloot Xerxes om 'zijn' kanaal te graven, op de plek waar het schiereiland het smalst was. Lees verder ] Speake vertelt over het ontstaan, maar ook over de verdwijning, van kloosters, skites en cellen, over de leefwijze van de monniken, zowel in de betrekkelijke 'luxe' van een vruchtbaar land, als op de kale rotsen aan de zuidkant, waar de grotmonniken in grote afzondering en eenvoud hun leven wijden aan stilte en gebed. Hij vertelt feitelijk en onafhankelijk over de spanningen, niet alleen theologisch (uiteraard dezelfde theologische discussies die op dat moment in de hele orthodoxe wereld werden gevoerd), maar ook de meer 'wereldse spanningen' tussen de broederschappen met overheersers en overheden (Byzantijnen, Turken, Grieken), met het Oecumenisch Patriarchaat, met de monniken uit de Slavische landen. Het boek gaat uitgebreid in op de dramatische val van het aantal monniken vanaf het begin van de 20ste eeuw, tot het absolute dieptepunt van de zestiger jaren, toen Athos ten dode opgeschreven leek. Maar de Moeder Gods heeft niet gewild dat haar tuin zou verwilderen en zodoende is er sinds de zeventiger jaren weer een sterke opleving geweest, eerst van binnen uit, later ook van buiten, onder andere door de gebeurtenissen in de voormalige Sovjetlanden vanaf de negentiger jaren. En er zijn nu weer voldoende monniken om haar tuin te verzorgen.

Momenteel is de Berg een zeer gezond centrum van de Orthodoxie. Maar er loeren ook gevaren. In zijn laatste hoofdstuk gaat Speake hier op in . Dit laatste hoofdstuk beschrijft de periode van de afgelopen 10 jaar en is als nieuw hoofdstuk aan deze editie toegevoegd.

Ik begon deze bespreking met de vraag of de bezoeker van Athos als pelgrim of als toerist gaat, mede gezien het gemak waarmee men tegenwoordig naar Athos reist. Een monnik zegt hierover (blz. 217):
"Everyone who comes to the Holy Mountain is a pilgrim, whether he knows it or not. Originally each of us was a visitor. Who is to say in what way the will of God acts? Who is to say why the visitors really come? For many visitors a pilgrimage to this Holy Mountain has become a yearly habit".

En ik wil deze bespreking eindigen met een paar regels uit de epiloog van het boek:
"The exclusiveness of Athos is essential to its survival. If it were to be compromised, there is no doubt that within a very short space of time the sole surviving holy mountain would suffer the same fate as the others, like Meteora and countless other monasteries in Greece and the Middle East that are now either museums of Byzantine art or deserted ruins. Forty years ago it seemed that this was the inevitable fate of Mount Athos. But the Mother of God was not willing to surrender her garden. Its soil has been refertilized and has given birth to a new spring. The garden is blooming again as freshly as ever, welcoming newcomers to its groves, and exporting its fruits to the world".

Ik beveel dit boek van harte aan!

N.B. De eerste druk van dit boek kunt u gratis, vanaf uw computerscherm, lezen op de website van Scribd Het is ook te downloaden, na registratie en betaling (diverse abonnementen). In deze eerste editie ontbreekt uiteraard het laatste hoofdstuk.

Uitgever: Denise Harvey Publishers
Taal: Engels
2de editie, 2014, paperback, 302 pagina's met 78 foto's in kleur en zwart-wit
(t.o.v. de 1ste editie is hoofdstuk 9 toegevoegd "Athos and the modern world" en zijn door het hele boek heen een aantal revisies aangebracht)
ISBN: 978-960-7120-34-2
Prijs: € 24,90 (excl. verzendkosten)
Bestelwijze: via de webwinkel van de uitgever.
Leden van de Friends of Mount Athos genieten een korting van 35%, mits rechtstreeks via de uitgever besteld.

Harmen Strikwerda

Bron: Harmen Strikwerda - 5.10.2014Werkgroep geschiedenis

Tijdens de Ledendag van de Vereniging van Orthodoxen Heilige Nikolaas van Myra in 2013 werd een werkgroep geschiedenis ingesteld. De leden zijn: Paul Baars, Gert-Jan van Oostrom en Adelbert Roessingh. De werkgroep heeft zich tot doel gesteld een publicatie voor te bereiden over de geschiedenis van de orthodoxe kerken in Nederland. De publicatie moet wetenschappelijk verantwoord zijn, maar niet te specialistisch en ontoegankelijk. Er is op dit moment nog geen omvattende verantwoorde en toegankelijke publicatie over die geschiedenis. Er zijn wel een aantal goede deelstudies. De orthodoxe parochies zelf geven ook het een en ander uit, wat verspreid ligt over het hele land. Lees verder ] De werkgroep wil informatie verzamelen langs twee wegen:
1. Het verzamelen van al aanwezige informatie in tijdschriften, boeken en op diverse websites. Hiervoor heeft Gert-Jan zich bijzonder ingezet. Er is al veel verzameld, maar nog lang niet alles.
2. Het houden van interviews. Daarmee willen we ook beter te weten komen, hoe orthodoxe gelovigen hun kerk beleven, wat ze belangrijk vinden, waarom ze (indien van toepassing) orthodox zijn geworden.

Uit 1. ontstaat een historisch geraamte (van "feiten"), dat door 2. van een levend, gelovig lichaam wordt voorzien. Het gaat om een interessante geschiedenis, met de nodige hoogte- en dieptepunten, maar ook om "wonder" van geloof, waarvoor we God dankbaar moeten zijn. Paul Baars is al begonnen met schrijven. Er is een vragenlijst gemaakt voor de interviews en een lijst van te interviewen personen.
We laten de geschiedenis van de orthodoxe kerk beginnen in 1752, wanneer de eerste Goddelijke Liturgie wordt gehouden in de Griekse orthodoxe parochie van de heilige Katharina te Amsterdam. Daarna volgen de kapellen die Anna Pavlovna na haar huwelijk in 1816 met de latere koning Willem II der Nederlanden in ons land heeft gesticht, o.a. in Den Haag. Daarna wordt de geschiedenis van de orthodoxe kerken behandeld aan de hand van diverse immigratiegolven: uit Rusland na 1914/1917, uit de Sovjet-Unie na 1945, de "gastarbeiders" na 1960 (o.a. Grieken en ServiŽrs) en uit heel Midden- en Oost-Europa na de val van de Muur (rond 1990; nu ook Roemenen en Bulgaren). Bij het ontstaan van veel orthodoxe parochies hebben ook Nederlandse bekeerlingen een rol gespeeld.
De concepttekst zal eerst aan een leescommissie worden voorgelegd alvorens te worden afgerond. De werkgroep kan uw hulp gebruiken:
- hebt u nog interessant materiaal (documenten, foto's), laat ons dat dan weten;
- we hebben nog hulp nodig bij het houden van de interviews.

Bron: Paul Baars (voorzitter van de werkgroep) - 1.9.201425 jaar orthodox Klooster in de Peel

Klooster Asten Het orthodoxe klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in de Brabantse Peel nabij Asten viert dit jaar haar vijfde lustrum. Het feest vindt plaats in twee etappes: op 7/8 september met de viering van het hoogfeest van de Geboorte van de Moeder Gods; de zaterdag erop met een bisschoppelijke Liturgie gecelebreerd door metropoliet Athenagoras van BelgiŽ, de exarch van Nederland van het Oecumenisch Patriarchaat.
Het behoeft nauwelijks betoog dat deze vieringen met grote dankbaarheid tegemoet gezien worden - door de zusters en de naaste vrienden van het klooster, maar ook door allen (en dat zijn er in de loop der jaren zeer velen geweest) die mochten meehelpen met de opbouw van het klooster en die er de vruchten van hebben genoten. Het echte monastieke leven, volgens de tradities van de Athos - en toch met zo'n onmiskenbare Nederlandse smaak erin - waar de zusters en hegoemena Maria al 25 jaar voor staan, is uniek te noemen.
Het bestuur van de Vereniging van Orthodoxen (ťťn van de dankbaren) feliciteert de zusters van harte met het feest en wenst hun nog vele, vele jaren!
Bekijk voor meer informatie de poster of ga naar www.orthodoxasten.nl.

Bron: VvO - 31.8.2014Nieuwe kerk in Amersfoort

De parochie van de Heilige Cornelius de Honderdman in Amersfoort heeft een deel van de Rooms-katholieke St Henricuskerk aagekocht en in gebruik genomen als de Sint Cornemiuskerk.Deze bestaat uit de oostelijke helft van een groot kerkgebouw. Gebouwd in 1907, verbouwd en vergroot in 1926, verknoeid in de jaren '60 en 10 jaar geleden opgedeeld en verpest. Hij ligt op vijf, zes minuten lopen van het station. Als je de Matthias Withoosstraat inloopt of rijdt kun je hem niet missen. Rond de kerk ligt een tuin met elf parkeerplaatsen en drie garages. Over twee ŗ drie jaar hopen wij dit alles klaar te hebben zodat de kerk officieel gewijd kan worden.
Zie de foto's en klik hier voor de beschrijving.

Bron: Orthodoxe parochie Amersfoort - 4.5.2014


24-27 april: bezoek oecumenisch patriarch aan Nederland

De Oecumenisch Patriarch, Zijne Alheiligheid Bartholomeus I, heeft van 24 tot 27 april een aan ons land gebracht. Hij is uitgenodigd door de Oud-katholieke Kerk om de zogenaamde Quasimodo-lezing te houdenop donderdag 24 april in de Oud-katholieke kathedrale kerk Ste Gertrudis in Utrecht.
Zaterdagavond heeft hij in het Orthodox Klooster van de Geboorte aan de Moeder Gods te Asten van op de Troon de Vespers voorgezeten.
Zondags ten slotte heeft hij in de Griekse kathedrale kerk van de Heilige Nikolaas in Rotterdam "vanaf zijn troon" de Metten en de Heilige Liturgie voorgezeten. Deze Liturgie wordt gecelebreerd door ťťn priester en ťťn diaken, terwijl andere deelnemende geestelijken wel kunnen communiceren maar niet concelebreren. Nadien volgde een receptie voor alle aanwezigen en een lunch in het Inntel-Hotel.
De lezingen en toespraken van de patriarch zijn na te lezen op de website van het patriarchaat. Ons bestuurslid Hadrian Liem heeft een verslag geschreven van de Quasimodo-lezing. De toespraak van moeder Maria is te lezen op de kloosterwebsite.
Meer foto's zijn te zien op Picasa.

Bronnen: - Oud-katholieke Kerk Nederland en metropoliet Athenagoras van Sinope - 27.4.2014


Utrecht
Asten
Rotterdam
Meer foto's
Meer foto's
Meer foto'sIntronisatie metropoliet Athenagoras

Intronisatie Op zaterdag 21 december heeft in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel de intronisatie plaatsgevonden van Zijne Emininentie metropoliet Athenagoras. De plechtigheid vond plaats in een afgeladen volle kerk in aanwezigheid van o.m. de afgetreden metropoliet, Z.E. Panteleimon, de metropoliet Augustinus van Duitsland als vertegenwoordiger van Zijne Alheiligheid de Oecumenisch patriarch Bartholomeus en vele andere ambtsdragers uit de orthodoxe kerken van o.m. Griekenland, BelgiŽ, Nederland en Luxemburg, evenals vertegenwoordigers van andere kerken en het wereldlijk bestuur. Tenslotte waren ook talloze gelovigen uit de Benelux en omringende landen naar Brussel gekomen om hun gelukwensen aan te bieden. [ Lees verder ... ] In zijn intronisatierede ging de nieuwe herder uitdrukkelijk in op de spirituele opdracht die zijn ambt en de gehele kerk heeft om 'de redding van de mens', zijn 'vervolmaking' te dienen. De Eucharistie ziet hij als 'het hart van Orthodoxie' en 'als wezenlijk sociaal en kerkelijk', als 'waarschijnlijk de enige gebeurtenis in het mensenbestaan waarbij men ophoudt individu te zijn om samen gemeenschap te worden.'
Zijn rede vervolgt met een uitvoerige bespreking van alle taakgebieden die hij in dit licht voor zich ziet, zodat zij leest als een compendium van wat de orthodoxe kerk anno 2013 kan, wil en in zijn ogen moet zijn: actief bouwend aan de pastorale diepgang van het eigen Griekse bisdom, actief voortbouwend ook aan de inter-orthodoxe samenwerking binnen de Bisschoppenconferentie (ter plekke vertegenwoordigd door aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou), actief deelnemend in de oecumene met de andere christelijke kerken, en last not least dienend aan het Oecumenisch Patriarchaat en de Patriarch, van wie metropoliet Athenagoras zich als een geestelijk kind beschouwt. Voor het Nederlandse exarchaat is nog van belang te vermelden zijn uitdrukkelijke wens voor uitbreiding van het Griekse bisdom en de bediening van Grieks-orthodoxe gelovigen in ons land.
De Vereniging van orthodoxen was met een kleine delegatie bij de plechtigheid aanwezig en kon de metropoliet nadien de gelukwensen van het bestuur overbrengen; hem werd een afdruk van de ikoon van de heilige Willibrord overhandigd die onlangs van de pelgrimage uit Echternach is teruggekeerd. We kijken uit naar de samenwerking, voor de orthodoxie in Nederland, met de nieuwe herder, metropoliet Athenagoras. Nog vele jaren!
Zie ook www.orthodoxia.be - of lees de intronisatierede en de redevoeringen.

Bron: VvO (met dank aan Victor Lagodin voor de tekst van de intronisatierede) - 24.12.2013Moeder Maria Interview met moeder Maria

Filmmaakster Micheline van Dijk heeft een serie van drie interviews van elk ongeveer een uur met m. Maria van het klooster in Asten gemaakt. Deze films zijn op YouTube te bekijken:
- deel 1: Gods Wegen?
- deel 2: Huis van Gebed
- deel 3: In Gods Handen

Bron: Micheline van Dijk, BigSense Producties - 14.11.2013Orthodoxe kerk volwaardig lid Raad van Kerken in Nederland

Op 13 november 2013 heeft de Raad van Kerken in Nederland unaniem ingestemd met het lidmaatschap van de Orthodoxe Kerk in de Raad van Kerken in Nederland. De verschillende Orthodoxe gemeenschappen worden gemeenschappelijk vertegenwoordigd door de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux. Hiervoor heeft de bisschoppenconferentie een Nederlandse vertegenwoordiging opgericht, de stichting "Orthodoxe Kerk in Nederland - vertegenwoordiging van de Orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux" (OKiN). Voorzitter van de stichting is bisschop Athenagoras van Sinope - een Vlaming van origine -, hulpbisschop van het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel.
Tot 2013 werd de Orthodoxie in de Raad van Kerken officieus vertegenwoordigd door de Vereniging van Orthodoxen "Heilige Nikolaas van Myra", een panorthodoxe lekenorganisatie die de status van associť had. Met de oprichting van de stichting OKiN kan de Orthodoxie volwaardig deelnemen aan het werk van de Raad.
Nederland telt ruim dertig Orthodoxe parochies en kloosters die tot 5 verschillende moederkerken behoren: Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel (1 bisdom voor de Griekstalige gemeenschappen, 1 bisdom voor parochies met een Russische traditie), patriarchaat van Moskou (2 bisdommen), patriarchaat van ServiŽ, patriarchaat van RoemeniŽ, patriarchaat van Bulgarije. Er bestaan geen precieze gegevens voor het precieze aantal passieve (gedoopte) en belijdende lidmaten. Elke Orthodoxe gemeenschap (in de regel jurisdicties genoemd) heeft een vertegenwoordiger in de adviesraad van de stichting OKiN.

Bron: Persbericht Stichting OKiN, priester Hildo Bos, secretaris van de OKiN - 14.11.201316 november - presentatie liturgievertaling

Op zaterdag 16 november heeft in de kerk van de h. Nikolaas in Amsterdam de feestelijke presentatie plaatsgevonden van een nieuwe Nederlandse vertaling van de Goddelijke Liturgie van de h. Johannes Chrysostomus. De presentatie werd voorgezeten door aartsbisschop Simon van Brussel en BelgiŽ met deelname van o.a. hegoemena Maria van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten.
De vertaling is tussen 2007 en 2012 ontwikkeld door een gezamenlijke werkgroep van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten en de Russisch-Orthodoxe parochie van de heilige Nikolaas in Amsterdam. Voor de nieuwe vertaling zijn de bestaande vertalingen volledig herzien aan de hand van de Griekse grondtekst en patristieke commentaren. Alleen de gebeden van de Liturgie zijn vertaald: van de gezangen bestond al een pan-Orthodoxe vertaling en de liturgische aanwijzingen zijn in de verschillende Orthodoxe kerken niet identiek.
Lees verder ... ] De tekst is inmiddels goedgekeurd voor liturgisch gebruik door de Nederlandse bisdommen van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, het Patriarchaat van Moskou en het Exarchaat van de Russisch-Orthodoxe Kerken in West-Europa van het Oecumenisch Patriarchaat. Een Nederlands-Kerkslavisch priesterhandboek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het klooster van de h. Job van Pochajev (MŁnchen) van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland.

De nieuwe liturgievertaling is in vier verschillende publicaties te verkrijgen, waarvan er op 16 november twee voor het eerst zullen worden gepresenteerd:
  • tekst voor gebruik door celebranten, Nederlands
  • tekst voor gebruik door celebranten, Nederlands-Grieks
  • tekst voor gebruik door celebranten, Nederlands-Kerkslavisch (voor het eerst te presenteren op 16 november)
  • tekst voor gebruik door kerkgangers, Nederlands-Kerkslavisch (idem).
Naast de genoemde uitgaven heeft de parochie in Amsterdam een eenvoudig schema van de Liturgie gepubliceerd "voor kinderen van 0 tot 99 jaar" in het Nederlands, Russisch en Engels.

In de presentaties zal tevens worden ingegaan op een nieuw initiatief van de parochie in Amsterdam: een Nederlandstalige online-bibliotheek (http://orthodoxeteksten.nl). Doel hiervan is om zoveel mogelijk teksten die niet meer verkrijgbaar of in druk zijn te ontsluiten in de meest gangbare formaten voor elektronische teksten: html, .fb2, .epub, .mobi.

Inlichtingen: priester Hildo Bos, frhildo@orthodox.nl, 06-18082447

Meer informatie en het volledige programma van 16 november in bijgaand document (ook in het Russisch beschikbaar).

Bron: Gezamenlijke werkgroep Orthodoxe Liturgievertalingen - 20.10.2013Liturgische teksten online

Triodion Vanaf vandaag zijn de liturgische teksten online te lezen op de website van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten - een premiŤre in Nederland! Als eerste worden teksten voor de diensten van de Grote Vasten gepubliceerd. Klik in het menu op Liturgische teksten online.

Bron: klooster Asten - 21-2-2013


Radio-uitzending over de H.Silouan de Athoniet

Orthobel Op donderdag 7 februari heeft VRT Radio 1 een reportage en een vraaggesprek uitgezonden over de heilige Silouan de Athoniet. Gesprekspartner was vader Silouan Osseel van de parochie H. Nektarios in Eindhoven. Productie: bisschop Athenagoras van Sinope/Orthobel.
De online uitzending is nog te beluisteren op Orthobel.

Bron: Orthobel - 6-2-2013


Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

OBC
Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux
De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) is op dinsdag 13 november 2012 in vergadering bijeengekomen, te Brussel. Het was de vierde bijeenkomst van de OBB sinds haar oprichting in juni 2010.
Voor de orthodoxen in Nederland heeft de conferentie het heugelijke feit opgeleverd van de goedkeuring van de statuten van de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland (OKiN), zodat de oprichting van dit vertegenwoordigend en coŲrdinerend orgaan van de orthodoxe kerk in Nederland onder leiding van bisschop Athenagoras van Sinope nog slechts een kwestie van tijd is.
De bisschoppen hebben tevens besloten een getuigenis af te leggen van de orthodoxe eenheid in de Benelux door middel van een grootse bijeenkomst van orthodoxe geestelijken en leken, onder de noemer van Dag van de Orthodoxie, die een geestelijk karakter moet hebben en zal plaatsvinden op 1 april 2013 binnen de Brusselse agglomeratie.

Het volledige communiquť kunt u lezen op www.orthodoxia.be.

bron: Orthobel, Oecumenisch Patriarchaat - 17-11-2012


Heiligverklaring Alexander Schmorell

Smorell Vijf jaar geleden besloot het bisdom van Berlijn en Duitsland van de Russisch-orthodoxe Kerk buiten Rusland om Alexander Schmorell heilig te verklaren. Hij werd opgenomen in de rij Nieuwe Martelaren die tijdens het Communisme en het Fascisme hun leven lieten in naam van het geloof in Jezus Christus. In 2008 nam het Moskous Patriarchaat de heiligverklaring over zodat deze nu voor de gehele Russische kerk geldig is. Alexander Schmorell werd in 1917 geboren in Orenburg in de Oeral, Rusland. Zijn moeder was Russisch, zijn vader afkomstig van een Duitse koopmansfamilie. Ondanks dat zijn familie in 1921 verhuisde naar MŁnchen, behield Alexander zijn leven lang een spirituele band met zijn vaderland en werd hij trouw bezoeker van de plaatselijke Russische kerk. In 1942, tijdens zijn studie geneeskunde, begonnen Alexander en zijn vriend Hans Scholl anti-Hitler brochures te schrijven en te verspreiden. Hun verzetsgroep, de Weisse Rose, bestond behalve uit Schmorell en zijn middelbare school vriend Chrisoph Probst, uit een bevriende student, Willi Graf en broer en zus Hans en Sophie Scholl. De groep viel in februari 1943 in handen van de Gestapo, en kort daarop werden allen terechtgesteld.
De heiligverklaring van Alexander zal formeel zijn beslag krijgen in het weekend van 4 en 5 februari in de Kathedraal van de heilige Nieuwe Martelaren en Belijders van het Russische land in MŁnchen.
Levensbeschrijving (in het Duits): http://sobor.de; meer informatie (in het Engels): www.synod.com.

Bron: Jim Forest, OPF - 2-2-2012


Jubileumviering n.a.v. het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Orthodoxen "Heilige Nikolaas van Myra" op 1 - 2 juli 2005.

Ongeveer 150 Nederlandse orthodoxen kwamen op 1 en 2 juli 2005 in Deventer bijeen om het 25-jarig bestaan van de Vereniging te vieren.

De feestelijkheden begonnen op vrijdagavond 1 juli met de viering van een "parastas" in de parochiekerk van de HH.. Eersttronende Apostelvorsten Petrus en Paulus te Deventer (jur. Constantinopel / Rue Daru) voor alle overleden leden. Deze dienst werd gecelebreerd door Aartspriester Theodoor van der Voort, deken voor de orthodoxe parochies van Russische traditie in Nederland (patr. Const./Rue Daru), in aanwezigheid van Aartsbisschop Gabriël (patr. Const./Rue Daru) en de priester-monniken Onufry en Boris (Patr. Moskou). Een 50-tal gelovigen woonde deze dienst bij.
's Avonds trokken allen naar een klein, intiem theater in de binnenstad van Deventer, waar een voorstelling plaatsvond van "De Groot-Inquisiteur" - een aangrijpende vertolking van het gelijknamige hoofdstuk uit de roman "De Gebroeders Karamazov" van Dostojevski. De voorstelling werd verzorgd door de theatergroep "Op de Macks" en oogstte veel bijval.
In de Grote of LebuÔnuskerk, nog steeds in Deventer, werd 's anderendaags de Pontificale Liturgie geconcelebreerd door Aartsbisschop Gabriël (Rue Daru) en bisschop Athenagoras (Const./Griekse Metropolie), samen met de (aarts)priesters Theodoor (Rue Daru), Sergi Ovsiannikov (Patr. Moskou), Sergi Merks (Patr. Moskou) en Georgios Perris (Const./Griekse Metropolie).
De diakens Hildo Bos (Patr. Moskou) en Josef Moes (Rue Daru) dienden in deze feestelijke dienst, waarbij de zang werd verzorgd door het IPOK-koor (Interparochiëel koor van Orthodoxe Kerken - één van de resultaten van het gezamenlijke werk binnen de Vereniging) o.l.v. mw. J. Lucassen.
Lees verder ... ] De Raad van Kerken werd vertegenwoordigd door Dr. van Eyk, Mw. de Haan en de heer Zuydwijk; van oud-katholieke zijde was aartsbisschop Joris Vercammen aanwezig en de rooms-katholieke kerk werd vertegenwoordigd door hulpbisschop Burgstede van Haarlem; het kerkbestuur van de LebuÔnuskerk was aanwezig in de persoon van mw. Sick. Ook de beide sprekers van de namiddag woonden de dienst bij: Dom Antoine Lambrechts (Chevetogne) en Dr. C. Hogenstijn.
De indrukwekkende ruimte van deze gotische hallenkerk uit de tweede helft van de 15e eeuw op de fundamenten van een romaanse basiliek gaf ons een gevoel van "ontstegen" zijn aan de aarde - ons te bewegen in Gods vrije ruimte. Aan het eind van de dienst sprak Aartsbisschop Gabriël ons bemoedigend toe; hij riep nog eens het doel van de Vereniging in herinnering: hoe alle Nederlandse orthodoxen de behoefte voelden nader tot elkaar te komen, ongeacht de verschillen in jurisdictie, taal, cultuur en ongeacht de last van het verleden. En om samen verder te gaan in de geest, waarin de Vereniging werd opgericht: trouw aan de bisschoppen, trouw aan elkaar, trouw aan de Orthodoxie.

Na een kopje koffie vertrok het gezelschap naar de IJsseloever, waar men aan boord ging van de "Eureka". Aan boord werd een koud buffet aangeboden en we stoomden op naar Doesburg, een volgend stadje aan de IJssel. Geheel in het kader van deze dag, die tot onderwerp "de lokale Kerk" had, was de keuze van het bestuur van de Vereniging gevallen op twee sprekers, die ons iets zouden vertellen over de "Moderne Devotie" - een spirituele lekenbeweging uit de voor-reformatorische tijd, die haar oorsprong vond juist in deze streek (met name Deventer) waar haar stichter - Geert Grote - geboren werd en die haar invloed uitstrekte over Holland en zelfs daarbuiten, tot in Rusland toe. De eerste spreker, Dr. C. Hogenstijn, schilderde voor ons de wereld rondom de figuur van Geert Grote, zijn geestelijke groei, het ontstaan en de "werkwijze" van de Moderne Devotie en de invloed, die deze beweging had op Kerk en maatschappij.
Dom Antoine Lambrechts, bibliothecaris van de abdij Chevetogne, ging vervolgens nader in op de grote persoonlijkheid uit de derde generatie van de Moderne Devotie: Thomas à Kempis, en zijn geschrift "Over de navolging van Christus" en hoe dit werkje tot in Rusland, waar het zowel voor- als tegenstanders vond, verspreid en gekend was.
Een samenvatting van beide voordrachten is aan het einde van dit verslag afgedrukt.
Het waren beide boeiende en levendige uiteenzettingen, die ons nader brachten tot onze "eigen" Nederlandse achtergrond, terwijl op de voorgrond het lieflijke landschap van de IJsseloever aan onze ogen voorbijtrok.

Aangekomen in Doesburg, begaven we ons dwars door het geroezemoes van de plaatselijke kermis naar de kleine, nu lutherse, kapel van de H. Antonius (in de volksmond "met het varken"). We vreesden, dat het rondom de kapel oorverdovende kermislawaai het vieren van de Akafist ter ere van de Moeder Gods onmogelijk zou maken, maar niets was minder waar! Met welk een gemak overstemmen ruim honderd enthousiast zingende orthodoxen het lawaai van deze wereld; maar hoe misten onze ogen in dit, door de Beeldenstorm "gezuiverde" interieur, een ikoon van de Koningin des hemels! Door een druilerig regentje haastten we ons terug naar de "Eureka" en onder de aangename begeleiding van een muzikaal trio (Roemeense orthodoxen) mochten we opnieuw genieten van een feestelijk buffet. Maatjesharing met watermeloen was voor mij een geheel nieuwe sensatie! Een forumdiscussie was voor de terugweg voorzien, maar, samengekomen uit het hoge noorden tot het diepe, donkere zuiden, van de nijvere steden in het westen tot het lieflijke oosten, hadden we duidelijk meer behoefte aan het informele samenzijn.
Toen we omstreeks zeven uur 's avonds opnieuw in Deventer aanlegden, was voor velen de dag nog te kort geweest.

Maastricht, 11 juli 2005 zuster Martha
Bijlage I

Korte samenvatting van de voordracht. gehouden op zaterdag, 2 juli 2005 door Dr. Clemens Hogenstijn voor de leden van de Vereniging van Orthodoxen "Hl. Nicolaas van Myra".

De Moderne Devotie (eigentijdse godsdienstigheid, vernieuwde innerlijkheid) is een lekenbeweging die voortbouwt op het streven naar verinnerlijking door Geert Grote (1340-1384), diaken te Deventer.
Het gaat hier niet om een gesloten systeem, maar om een 'kijk' van eerbied voor mensen, zaken en toestanden.
Naast individuele volgelingen waren er zusters en broeders van het gemene (= "gemeenschappelijke" of "gewone") leven en kloosters voor vrouwen (eerste en voornaamste: Diepenveen bij Deventer) en mannen (eerste en voornaamste: Windesheim bij Zwolle). De Handelingen der Apostelen (2, 42-47) en het leven van de eerste christenen stonden voor allen centraal. Daarmee is tevens gezegd dat het een bijbels geÔnspireerde beweging was.
De Devoten waren mensen van het ambacht en de cultuur van het boek (verzamelen, overschrijven, versieren en binden). De broeders begeleidden scholieren en lieten hen boeken overschrijven (een leerzame en vormende bijverdienste). Hun omgang met teksten was altijd drieledig: lezen, mediteren en bidden. De vrouwen legden zich daarnaast toe op textiele werkvormen. Uitgangspunt was steeds: in de gemeenschap is iedere mens waardevol! Hulpmiddelen bij het geestelijk leven waren het "rapiarium" (opschrijfboekje voor korte teksten) en de "collatie" (inleiding, gevolgd door gesprek).
De Moderne Devotie is een pre-reformatorische beweging, die de huidige kerken niet zomaar exclusief kunnen claimen.
De kloosterlijke tak is nog maar heel bescheiden, de wetenschappelijke interesse is wereldwijd, maar de belangstelling voor de beleving van deze beweging ('de binnenkant') is nooit weg geweest en leeft verspreid binnen heel uiteenlopende maatschappelijke kringen.

Deventer, juli 2005 Dr. Clemens M. HogenstijnBijlage II

Korte samenvatting van de voordracht. gehouden op zaterdag, 2 juli 2005 door Dom Antoine Lambrechts voor de leden van de Vereniging van Orthodoxen "Hl. Nicolaas van Myra".

"De Navolging van Christus" in Rusland".Dom Antoine Lambrechts, bibliothecaris van het Benedictijnerklooster te Chevetogne (B), hield een voordracht over de ontvangst in Rusland van "de Navolging van Christus" van Thomas à Kempis (1379 - 1471).
Dit werkje ("rapiarium"), karakteristiek voor de katholieke spiritualiteit van de Moderne Devotie (14e - 15e eeuw), werd in 1647 in het Slavisch vertaald door Oreste Nasturel, de zwager van de vojvode Matei Basarab van Walachije en gedrukt in het orthodoxe klooster van Dealu (Roemenië). Via OekraÔne en de berg Athos verspreidde deze uitgave zich over de kloosters van Rusland. Toen geen exemplaren meer verkrijgbaar waren, schreven de monniken het boekje zelf over; vanaf de 17e eeuw raakte de Navolging aldus bekend in de kloosters Nieuw Jerusalem (bij Moskou), het Drieëenheidsklooster van de hl. Sergios (2 manuscripten), het klooster van de hl. Makarios (Nizjny Novgorod), Solovki (6 manuscripten), Mejigorski (Kiev) en Floritshtcheva Poestyn (Vladimir).
In diezelfde tijd werd de Latijnse uitgave ter lezing aangeraden aan de studenten van de theologische hogeschool in Kiev, later ook aan die van Moskou en St. Petersburg. Zodoende kon in de geschriften van de hl. Dimitri van Rostov en van de hl. Tichon van Zadonsk de invloed van de Navolging worden teruggevonden.
Op het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw raakte de Navolging ook bekend onder de Russische aristocratie, die zocht naar geestelijke verdieping. Vrijmetselaars als M.N. Novikov en A.F. Labzine deden nieuwe vertalingen verschijnen. Laatstgenoemde vertaalde en publiceerde eveneens "de geestelijke strijd" van de Theantijner monnik Lorenzo Scupoli, voordat de hl. Theofan de Kluizenaar, naar het voorbeeld van Nikodemos de Hagioriet, er een aanpassing van maakte met de titel "De onzichtbare strijd".
Onder de nieuwe vertalingen van de 19e eeuw moeten ook de versies van Michail Speranski (1819) en die van de aartspriester Simeon Sokolov (1834) genoemd worden. Eerstgenoemde was staatssecretaris en nauwe medewerker van Alexander I; Sokolov was een geestelijke leider uit Moskou, die zeer gewaardeerd werd door metropoliet Filaret (Drozdov) en Constantin Pobedonostsev (1869), groot-procureur van de Heilige Synode van 1880 tot 1905.
De grote schrijvers uit diezelfde tijd: Pusjkin, Gogol, Leskov, Turgenev, Dostojevski, Tolstoj, Herzen en de Dekabristen K¨chelbecker en Rylejev, hebben de Navolging gelezen en spreken er soms zelfs over in hun werk.
De populariteit van de Navolging in kringen van de Vrijmetselarij en in de pseudo-mystieke salons uit het begin van de 19e eeuw, maakten haar echter ook verdacht in de ogen van bepaalde orthodoxe hiërarchen, zoals de hl. Ignati Brianchaninov en Theofan de Kluizenaar, die zelf aan de vaders van het Oosten (de Filokalie) de voorkeur gaven. Eerstgenoemde wilde zelfs de lezing van de Navolging verbieden; Theofan echter kende haar tenminste nog een geestelijke waarde toe.
Ten slotte vroeg Dom Antoine zich nog af of het succes van de Navolging in Rusland mogelijkerwijze voortkwam uit de eenvoud en de universaliteit van haar boodschap, die een beroep doet op het nederig nastreven van het enig noodzakelijke in navolging van Christus.